Hvis I ønsker at
skrue op for styrken ...

KLIK HER

SÅ TILFØJ EN EKSTRA KAPACITET MED DEN RETTE EFFEKT

CURRICULUM VITAE af

rené olmütz rodam

René Rodam

BAGGRUND

EVNEN TIL AT TÆNKE UD AF BOKSEN OG EKSEKVERE – ER EN DEL AF MIN STYRKE

Nogle vigtige nøgleord i mit CV er indkøb, salg, marketing, service, elektronik, teknik, IT samt koncept-, produkt- og forretningsudvikling.

Jeg har altid haft trangen til at udvikle nye forretningskoncepter. Det ligger i mit DNA, og jeg motiveres af at tænke nye vinkler, metoder at bruge eksisterende produkter, tjenester eller services på. Dette kombineret med min interesse inden for IT, teknik og elektroniske produkter, har givet mig utrolig mange spændende opgaver i min karriere.

 

INFORMATIONSTEKNOLOGI

MIN INTERESSE FOR IT OG NY TEKNOLOGI HAR GIVET MIG MANGE KOMPETENCER

På baggrund af min uddannelse som radio-tv-fagtekniker har interessen for teknik og elektronik altid været den “røde tråd” i mit arbejdsliv. I mine unge år brugte jeg størstedelen af min arbejds- og fritid på lokal-tv. Her begyndte jeg som tekniker og arbejdede mig herefter op til teknisk chef og siden hen produktionschef med speciale i tv-reklamer.

Midt i 1990´erne fanger jeg interesse for informationsteknologien og i forlængelse heraf stifter jeg min første IT-virksomhed centershop.com. Sideløbende begynder jeg at undervise i IT med speciale i Internet og web-design. I 5 år har jeg drevet selvstændig importvirksomhed med speciale inden for små husholdningsmaskiner til blandt andre Salling Group og Punkt1. Her har jeg primært stået for salg og markedsføring, produkt- og konceptudvikling og sideløbende fremstilling af materiale til print, web og promotion.

De sidste 10 år har jeg fortrinsvist beskæftiget mig med forretningsudvikling af softwareplatforme (PaaS) og hardwareenheder samt dertilhørende salg og markedsføring af samme.

  • God forståelse for elektronik
  • Indgående viden omkring IKT
  • Brænder for at udvikle og designe
  • Passion for al ny informationsteknologi

IT ERFARING

Kort oprids af mine IT kompetEncer

ERFARING MED:

¤ udvikling af hardware

¤ design af websites UX/UI

¤ udvikling af software

¤ online CRM & CMS-systemer

MIN VÆRKTØJSKASSE

Herunder er eksempler på nogle af de metoder som jeg har brugt i min “innovations” værktøjskasse. Disse metoder giver sammen med min praktiske erfaring et godt udgangspunkt til metodisk innovation i virksomheden. 

Aktantmodellen

w

Business Model Canvas

k

SWOT-analysen

Clustering

Effectual Cycle

Brainwalking

Kilde: KU.dk

u

Brugertest

Idéudvælgelse

T

Design en workshop

Follow the object

Services

HVAD KAN I FORVENTE?

En positiv og højt motiveret person, som kan arbejde med mange facetter inden for Innovation, ledelse, indkøb, salg, service og support. Kan bevare overblikket i presset situationer og holde mange forskellige “netværk” i luften og samtidig fokusere målrettet på at få løst en kompleks opgave. Har gode kommunikationsevner og kan gøre et kompliceret teknisk “sprog” tilgængeligt for almindelige brugere. Har indgående forståelse for salg online og digitalt markedsføring af webshops. Dette gælder både SEO og paid social content.

god dialog

Sørger altid for, at der en god tone og dialog på arbejdspladsen.

faglighed

Har god indsigt og kompetencer til at udføre et ansvarligt stykke arbejde.

innovation

Idéudvikling er min passion og brænder for at være med på det sidste nye.

Gode samarbejdsevner

Forstår vigtigheden af at bidrage konstruktivt til et godt teamwork.

Resumé

Kort fortalt er jeg:

¤ god til at planlægge mine arbejdsopgaver og prioritere min tid.

¤ hurtig til at træffe beslutninger og forstår vigtigheden af overblik og fleksibilitet. 

¤ god til at kommunikere og har let ved at sætte mig ind i den enkelte kundes behov.

¤ stabil, handlekraftig og er altid klar på nye udfordringer. 

¤ glad, hjælpsom og empatisk kollega med masser af humor.

ERHVERVSERFARING

HVOR JEG HAR GJORT EN FORSKEL

Herunder vises nogle af vigtigste højdepunkter i min karierre. Længere nede på siden oplistes hele mit CV.

2021 SOS FARMERE ALARM

I stillingen som adm. dir hos Alarmselskabet har jeg udviklet konceptet SOS Farmer Alarm. På baggrund af et opkald til arbejdsmiljøchefen i SEGES (Landbrug & Fødevare) fik jeg en aftale i stand om mulig test af SOS-alarmer til landmænd, da landbruget netop står for en meget stor del af arbejdsulykkerne i Danmark. Der blev på et møde med SEGES aftalt et testforløb med deres egne “testgårde”. I tæt dialog med gårdene fik de så positiv oplevelse med produktet, at de ville anbefale det til deres kunder. På baggrund af dette har jeg efterfølgende opnået salg til både Hatting Agro og Terra Connect, som begge ser et stort potentiale i konceptet og om kort tid distribuerer SOS Farmer Alarmer via deres egne webshops til landmænd over hele Danmark.

https://www.alarmselskabet.dk/farmeralarm/

2018-2021 ALARMSELSKABET ApS (PaaS)

Som founder af Alarmselskabet, har jeg opbygget og konstrueret selve konceptet bag Alarmsystemet. I markedet for tyverialarmer er der i dag stor konkurrence, blandt store aktører. Men jeg så en mulighed inden for de personlige alarmer, og da utrygheden i samfundet, samtidig over en periode var steget voldsomt, gav det pludselig mening. Med udgangspunkt i et tidligere udviklet produkt “Telefon Transformer” var det oplagt at gøre det enklere at få hurtig hjælp, hvis man stod i en akut nødsituation. Over en periode på ca. 4 år har vi udviklet på konceptet og det er i dag flyveklart og godt på vej ud over rampen. Alarmselskabet flyttes ultimo 2021 til nye lokaler i Taastrup, hvor der står kompetente personer klar til at overtage driften og styringen af Alarmselskabet ApS fremadrettet.

https://www.alarmselskabet.dk/

2014-2018 NINE LIVES TECHNOLOGY

I tæt samarbejde med Syddansk Teknologiske Innovation udvikler vi en MVO Gateway som også går under navnet Phone Transformer (Telefon Transformer). Vi udvikler hardwaren i samarbejde med en kinesisk Tech-virksomhed og med danske produktdesignere. Telefon Transformeren får en hård medfart på det danske marked, og derfor trækker en af de store investorer sig fra konceptet. Med den efterfølgende konsekvens, at konceptet i første omgang desværre må lukkes ned. Vi i selskabet Rodams ApS beslutter at opkøbe konceptet af boet og sætter efterfølgende enheden til salg på Amazon i hele EU. Dette viser sig hurtigt at være den helt rigtige beslutning, da samtlige producerede enheder bliver solgt i løbet af meget kort tid. Provenuet af salget bruges efterfølgende til opstart af virksomheden Alarmselskabet.

2013-2017 VICTORFONE

Som et “spin off” af Telefon Transformeren udvikler jeg i samarbejde med Peter Døssing Nielsen telekonceptet Victorfone.

Victorfone er en ny dansk opfindelse og fungerer som en trådløs og 100% lovlig signalmodtager og -afsender. Victorfone sikrer, at man altid kan kommunikere med omverdenen. En Victorfone bygger altså bro mellem Teleoperatørernes særdeles omkostningsfulde antenne netværk og mobilproducenternes krav om mere og mere funktionalitet på mindre og mindre plads i smartphonen. Med en Victorfone får du en betydelig bedre mobildækning set ud fra den enkelte mobilbrugers synsvinkel. Udviklingen af Victorfone er blandt andet finansieret af SDTI og forskningsministeriets innovationsfond.

2007-2012 FOVEA A/S (bagemaskinen.dk)

I 2007 køber jeg en bagemaskine i Føtex, men mangler nogle præcist doserede melblandinger til at fylde direkte i maskinen. Det er begyndelsen til en fantastisk rejse med mange oplevelser. En rejse hvor der både er op- og nedture, men utroligt lærerigt. Vi, min ekskone og jeg, havde ambitioner om at starte som selvstændige og derfor udviklede vi konceptet bagemaskinen.dk I løbet af meget kort tid lykkedes det os at får solgt konceptet til Saling Group (Dansk Supermarked) og Punkt1 (Expert Danmark). Vi opretter samtidig en webshop med salg af melblandinger og bagemaskiner. Det går over al forventning, og omsætningen stiger fra måned til måned. Det giver os blod på tanden, og vi beslutter at vokse yderligere, da vi på et møde i Kina opdager en kaffemaskine med indbygget kaffegrinder. Det bliver startskuddet til konceptet Mocca Fino. Kaffekonceptet bliver ligeledes solgt til Salling Group. I 2011 slutter selskabets liv desværre brat, da verden er i recession, og vi derfor ikke længere kan sælge varerne i den prisklasse, som er nødvendig for at opretholde selskabets drift.

Curriculum Vitae

2017 - 2021

CEO & Founder af sikkerhedsselskabet Alarmselskabet

I 2017 udvikler jeg konceptet Alarmselskabet med baggrund i den hardware som er fremstillet i Nine Lives Technologies (NLT). Dette giver grobund for skabe en helt ny virksomhed inden for sikringsbranchen. Alarmselskabet skal fortrinsvis fokusere på den personlige sikkerhed, både inden for B2B og B2C. Selskabet forventes endelig klar til lancering medio 2017. NLT skifter dermed navn til GSA Secure ApS og senere til Alarmselskabet ApS. 

Alarmselskabet flytter til Købehavn sensommeren 2021 grundet omstrukturering af selskabet.

2002 - 2017

2012- 17  CEO & Founder af IKT selskabet Nine Lives Technologies

Selskabet Nine Lives Technologies udvikler tele-konsumer produkter. NLT er et samarbejde etableret i samarbejde med Syddansk Innovation. I selskabet har jeg ansvaret for den daglige ledelse samt udviklingen af elektronikprodukter, fortrinsvis i samarbejde med RD virksomheder beliggende i Asien, men også i samarbejde med danske elektronikvirksomheder.

2011- 19 Selvstændig Rodams Holding ApS, Randers

RODAMS Holding ApS fungerer som holdingselskab for selskabet Nine Lives Technologies. Tidligere enkelmandsvirksomhed Acalai Technology.

 2007- 19 Selvstændig FOVEA A/S, Randers

FOVEA A/S udvikler konceptet bagemaskinen.dk samt et helt nyt kaffekoncept Mocca Fino. Virksomheden udvikles til en importvirksomhed med speciale inden for små husholdningsmaskiner. Samtidig bliver selskabet leverandør til flere store kunder som Expert Danmark og Dansk Supermarked. Selskabet lukkes i 2011 grundet recession og dertil bankkrise.

2004- 07 Selvstændig FOVEA, Randers

ID-Vision skifter navn til FOVEA og udvikler udover idéer og tiltag inden for IT- og kommunikationsbranchen nu også koncepter inden for print. FOVEA fungerer som konsulentvirksomhed for enkelte storkunder.

2002- 04 Selvstændig ID-Vision, Randers

Februar 2002 sælges Centershop Danmark til kompagnon. Kort tid efter åbner jeg virksomheden ID-Vision. Virksomheden er en konceptudviklingsvirksomhed der søsætter nye idéer og koncepter inden for IT- og kommunikationsbranchen. Her iblandt JBU. ca. 1000 klubbers historie i en bog.

1997- 02 Salg og Marketingchef, medejer af Centershop Danmark, Randers

Har siden 1997 været med til at oprette og drive Internetvirksomheden Centershop Danmark. Herunder: koncept- og produktudvikling, udbygning af firmaposition, kreative IT-løsninger, udarbejdelse af salgsmateriale, projektkoordination samt kundekontakt.

1984 - 2001

1998- 01          Projektleder og IT-underviser, AOF, Randers
Projektledelse: udarbejdelse af strategi for IT-kurser og efterfølgende planlægning og undervisning. Desuden leder af arbejdsgruppe, herunder visitation og marketing: udvikling af visitationsværktøj, ansvar for markedsføringsplan, herunder kontakt til presse samt udarbejdelse af reklamemateriale.

1997- 98          IT-underviser, FOF, Randers
Undervisning på aftenskole i Microsofts Office-pakke.

1997- 98          IT-underviser, AMU-center Østjylland
Undervisning i EDB/ Data 1 og Data 2.

1993- 97          Produktionschef, producer og bestyrelsesformand, 2R-TV/ Tv-Randers
Ansvarsområder: produktionschef for reklameafdelingen og producer på egne tv-udsendelser. Producer og tilrettelægger på bl.a. informationsvideoer for Told- og Skattestyrelsen.

1992- 93          Frivillig medarbejder, ”Byens Radio”, Randers

Medansvarlig for etablering af lokal radiostation samt bestyrelsesmedlem.

1992- 93          Køkkenmedhjælper, Føtex Bistro, Vesterbrogade, København

Tilberedning af dagens ret samt diverse retter a’ la Carte.

1992- 93          Radiomekaniker og sælger, Voldby Radio og tv, Hammel
Enebestyrer af forretning og værksted. Opsagt pga. ejerskifte.

1991- 92          Værnepligt
Bornholms værn. 12. artilleri afdeling.

1986- 87          Gartnerimedhjælper

Blomkålsplukker i én sæson (sommerferiejob).

1985- 86          Rengøringsassistent, DSB Restauranter og Kiosker

Rengøring af restauranter, minibarer og pølsevogne (sommerferiejob).

1984- 85          Vikar, Tivoli København

Afløser i diverse forlystelser (sommerferiejob).

UDDANNELSESMÆSSIG BAGGRUND

1987- 90          I mesterlære som radiomekaniker, Service Centret, Nykøbing Sjælland
Skoleophold og svendeprøve på Ringsted Tekniske Skole og udlært i 1990.

 1986- 87          EFG basisår, Den Jyske Håndværkerskole, Hadsten

Svagstrømslinien samt 1-årigt enkeltfag på HF i matematik.

1985- 86          Klank Efterskole, Galten

LÆNGEREVARENDE KURSER

2005- 06          Nyskabende lederuddannelse, Know It LEADER, Randers
11 mdr. lederkursus indholdene bl.a. Strategisk HR, coachledelse, forandringsledelse, transitionsledelse, ledelsespsykologi, lederkompetencer, personlig gennemslagskraft, kommunikation, videndeling, organisationsform og organisationsudvikling, teamudvikling samt gruppe- og samarbejde.

 1993- 94          Mediekursus, AMU Mediecenter ved Poul Rønnow, Randers
Tilrettelæggelse, optagelse og redigering af videofilm.

 1992- 93          EDB og Datakursus, VUC Randers

SPROG

Engelsk på forhandlingsniveau.

Tysk på turistniveau.

Word

Superbruger

Excel

Bruger

PowerPoint

Superbruger

Illustrator

Bruger

InDesign

Superbruger

Wordpress

Superbruger

KONTAKT

René O. Rodam Tøjhushavevej 3C, 8900 Randers C
rene@rodam.dk +45 6061 4545

Ser frem til at høre fra Jer og står, til enhver tid, klar til en samtale hvor jeg med glæde vil uddybe mine faglige og personlige kvalifikationer.

RENÈ OLMÛTZ RODAM